Multifunctionele Accommodatie Bedum

UPDATE VOORTGANG MFA BEDUM

door SV Bedum en stichting Ontwikkeling MFA Bedum

DINSDAG 13 APRIL 2021

aanvang 19.00 uur

De gespreksleiding wordt verzorgd door Jetta Post

Video doorspoelen naar 49.10 minuten voor begin van de uitzending!

Start campagne “Bedum verdient beter”

Het college van wethouders en burgemeester van Het Hogeland heeft in maart 2021 te kennen gegeven dat zij niet willen investeren in de MFA. Zij willen wel een bijdrage doen voor een nieuwe accommodatie voor SV Bedum.

En dat is nou juist wat de initiatiefnemers niet willen. Zij hebben aangetoond dat een bijdrage van de gemeente voor alleen de voetbalvereniging uiteindelijk duurder uit zal pakken dan de medewerking van de gemeente om te investeren in de MFA. Een investering van de gemeente in de MFA betekent een investering in het maatschappelijk leven van Bedum. Dat is belangrijk omdat daar in Bedum behoefte aan is, helemaal na het sluiten van het Trefcentrum.

Maar het college is hardleers en trekt haar eigen plan. Daarom is het nu tijd dat de inwoners van Bedum laten weten wat zij daar van vinden.

Op zaterdag 27 maart start daarom de campagne “Bedum verdient beter” waarbij de Bedumers hun steun kunnen uiten aan het plan voor de MFA. De komende dagen worden in heel Bedum huis-aan-huis posters verspreidt. Door de poster op een zichtbare plek op een raam te plaatsen kunnen inwoners van Bedum laten blijken dat ze voor de komst van een MFA zijn.

Verder zullen er in Bedum spandoeken opgehangen worden met dezelfde boodschap: “Bedum verdient beter”. Ook via social media zal er een campagne opgezet worden.

Dit alles om aan de gemeenteraad van Het Hogeland een duidelijk signaal af te geven. Op 14 april moet de gemeenteraad een besluit nemen of de gemeente door gaat met de plannen voor de MFA of niet.

Massale steun vanuit de Bedumer bevolking voor de MFA is een signaal waar de volksvertegenwoordigers niet om heen kunnen.

Dus steun de MFA! Plaats een poster op je raam en volg de acties via de social media kanalen. Bedum verdient beter!