Welkom op de website van de Multifunctionele Accommodatie (MFA) Bedum.

Via deze website is informatie te vinden over de plannen en ontwikkelingen omtrent de MFA in Bedum, de werkgroep en stichting die zich bezig houdt met de realisering van een MFA en het actuele nieuws over de MFA.

Multifunctionele Accommodatie (MFA) Bedum

De plannen voor een MFA in Bedum komen voort uit een burgerinitiatief. In mei 2016 is een werkgroep, bestaande uit betrokken Bedumers, voor het eerst bij elkaar gekomen. De oorspronkelijke insteek was om te bekijken welke mogelijkheden er zijn voor een nieuwe sportaccommodatie voor voetbalvereniging SV Bedum. Een eerste inventarisatie door de werkgroep leert al snel dat in Bedum een bredere behoefte is aan extra faciliteiten voor verenigingen en een ontmoetingsruimte voor sociaal-maatschappelijke initiatieven. Een gemeenschappelijke plek waar sport- en sociaal-maatschappelijke activiteiten samen worden gebracht is bij uitstek ook interessant voor (semi-) commerciële partijen die zich kunnen vestigen op een plek waar hun doelgroe samenkomt.

Vanuit deze gedachte is door de werkgroep een breder plan ontwikkeld om een multifunctionele accommodatie in Bedum te realiseren. De MFA moet een plek worden voor alle Bedumers waar verschillende functies samen komen zoals sport, ontmoeting, kinderopvang, (paramedische) zorg, dagbesteding en participatie. De gezamenlijke huisvesting moet leiden tot een meerwaarde door onderlinge interacties van deze functies. Er zullen nieuwe samenwerkingsvormen ontstaan die gaan bijdragen aan de kwaliteit van wonen en leven in Bedum. De MFA moet een brede betekenis krijgen voor de inwoners van Bedum. Door de komst van de MFA zal de leefbaarheid in Bedum versterkt worden en de cohesie onder de inwoners van Bedum worden bevorderd.

Vanuit de oorspronkelijke werkgroep is in april 2018 Stichting Ontwikkeling MFA Bedum opgericht die zich, in samenwerking met gemeente Het Hogeland, inzet voor de realisering van de MFA in Bedum.

 


 

Participeren in de MFA

Stichting Ontwikkeling MFA Bedum en gemeente Het Hogeland werken samen aan de realisering van de MFA in Bedum.

Meerdere partijen hebben aangegeven te willen participeren in de MFA Bedum. Aangezien de plannen nog steeds in ontwikkeling zijn, staat MFA Bedum open voor andere partijen die zich willen aansluiten. Klik hier om in contact te komen met de initiatiefnemers.