30 maart 2021

Raadsmemo reactie op memo SV Bedum en brief stichting MFA Bedum

Op vrijdag 26 maart heeft SV Bedum en stichting Ontwikkeling MFA Bedum een reactie gegeven op het Raadsvoorstel van het college van Het Hogeland. Zie daarvoor het nieuwsbericht van 28 maart 2021 op deze website.

Op 29 maart heeft het college een reactie op deze stukken verstuurd naar de gemeenteraad in de vorm van een raadsmemo.

 

De raadsmemo is van een dusdanig “bedenkelijk” niveau, en dan drukken wij ons nog voorzichtig uit, dat wij ons helaas genoodzaakt zien om hierop te reageren.

Vandaag hebben SV Bedum en de stichting op deze raadsmemo gereageerd. De raadsmemo staat vol met feitelijke onjuistheden en insinuaties. 

Onze reactie hebben we vandaag opgesteld en verstuurd aan de gemeenteraad. 

Zie hieronder de gezamenlijke reactie van SV Bedum en de stichting op de raadsmemo en het begeleidend schrijven daarbij.

 

  1. Begeleidend schrijven bij de reactie van SV Bedum en stichting MFA Bedum op de Raadsmemo van 29 maart
  2. Een inhoudelijke reactie op de “Raadsmemo Reactie op memo Vundamenz en brief Stichting MFA Bedum” waarin wij de reageren op de feitelijke onjuistheden en insinuaties in de raadsmemo