30 maart 2021

Inhoudelijke reactie op de “Raadsmemo Reactie op memo Vundamenz en brief Stichting MFA Bedum” waarin wij de reageren op de feitelijke onjuistheden en insinuaties in de raadsmemo

In de oorspronkelijke memo hebben we punt onze reactie in het blauw weergegeven.