Multifunctionele accommodatie én ontmoetingsplek

Bedum is een dorp met ongeveer 8.500 inwoners, met een rijk verenigingsleven en heeft een redelijk hechte gemeenschap. De MFA zal bij gaan dragen aan de leefbaarheid van Bedum door verbindingen te leggen met, en tussen, maatschappelijke initiatieven en organisaties die actief zijn in Bedum.

De MFA zal een eigen cultuur, sfeer en identiteit gaan krijgen. Kortom een voorziening met een eigen DNA. Dit DNA is in een werkbijeenkomst met met een groot aantal deelnemers van verschillende organisaties uit Bedum besproken en in kaart gebracht.

Klik op de afbeelding rechts van deze tekst om het DNA van de MFA te bekijken.

Binnen de MFA Bedum zullen meerdere functies gecombineerd worden. De accommodatie is op te splitsen in drie delen, te weten:

  1. Ruimte ten bate voor sociaal- en maatschappelijke activiteiten
  2. Ruimte voor sport
  3. Ruimte voor bedrijfsactiviteiten

Ruimte voor sociaal- en maatschappelijke activiteiten

MFA Bedum zal de ontmoetingsplek van Bedum worden. Een huiskamer voor alle Bedumers waar men elkaar kan ontmoeten en waar activiteiten georganiseerd gaan worden. Sociaal-maatschappelijke activiteiten voor alle lagen van de Bedumer bevolking. Van jong tot oud, voor mensen met een beperking, voor nieuwkomers, als ondersteuning voor de WMO en voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Bottom-up initiatieven kunnen hier worden gefaciliteerd om zodoende de kwaliteit van wonen en de leefbaarheid van Bedum te vergroten. Maatschappelijk betrokken organisaties, zoals bijvoorbeeld Colourful Het Hogeland, kunnen binnen de MFA activiteiten organiseren voor hun doelgroep.

De MFA zal ruimte kunnen bieden aan bijeenkomsten van grote groepen mensen en is een plek voor optredens en uitvoeringen. Naast een horeca/kantine-gedeelte die overdag en 's avonds geopend zal zijn, zullen er multifunctionele ruimtes komen die door belangen- en sportverenigingen gebruikt kunnen worden voor vergaderingen, bijeenkomsten en cursussen/workshops. Een multifunctionele businessruimte waar bedrijven elkaar kunnen ontmoeten en netwerken rond sportwedstrijden en evenementen is ook opgenomen in de plannen. Bedrijven en instanties kunnen gebruik maken van de MFA voor bijvoorbeeld (personeels-)bijeenkomsten of congressen. Verder zullen diverse ruimtes multifunctioneel gebruikt kunnen worden als flexwerkplekken. 

De in Bedum actieve zorginstellingen 's-Heeren Loo en Golden Raand hebben aangegeven graag te willen participeren in MFA Bedum om zo hun mogelijkheden op het gebied van dagbesteding voor hun cliënten te willen uitbreiden. Cliënten van beide zorginstellingen kunnen binnen de MFA werkzaam zijn en kunnen worden ingezet bij de facilitaire ondersteuning, in de horeca en in het onderhoud van de groenvoorzieningen rond de MFA of er een andere vorm van dagbesteding kunnen uitvoeren. Cliënten van de zorginstellingen zijn op deze wijze actief dichtbij de maatschappij en krijgen de mogelijkheden om zich te ontwikkelen en te leren.

Ruimte voor sport

MFA Bedum zal het nieuwe onderkomen worden voor voetbalvereniging SV Bedum. In de MFA zullen kleedkamervoorzieningen komen die door SV Bedum gebruikt kunnen worden bij trainingen en wedstrijden. Verder komen er bespreekruimtes voor trainers en/of teams, faciliteiten voor scheidsrechters, een ruimte voor EHBO/verzorging en opslagruimte voor materialen. Ook andere sportverenigingen kunnen van deze voorzieningen gebruik maken.

Daarnaast biedt het sportdeel van de MFA volop mogelijkheden voor nieuwe sportinitiatieven die ontwikkeld kunnen gaan worden. Denk daarbij aan sporten voor nieuwkomers, voor mensen met een beperking of bewegen voor ouderen.

Ruimte voor bedrijfsactiviteiten

Bedrijven zoals kinderopvang, paramedische zorg (zoals bijvoorbeeld fysiotherapie), een cardiologische kliniek en een fitnesscentrum zullen gehuisvest worden in de MFA. Deze organisaties kunnen elkaar gaan versterken door onderlinge samenwerking en door gebruik te maken van gezamenlijke ruimtes. Huisvesting in een gebouw met dagelijkse sociaal-maatschappelijke - en sportactiviteiten is van meerwaarde voor de zichtbaarheid en toegankelijkheid van deze bedrijven. Daarnaast kunnen bedrijven die gevestigd zijn in de MFA gebruik maken van de kantine, van de multifunctionele ruimtes in de MFA en van het sportpark.