Werkgroep MFA Bedum

De werkgroep die zich bezig houdt met de plannen voor de realisering van een multifunctionele accommodatie in Bedum bestaat uit de volgende personen:

  • Gert-Jan Hageman (initiatiefnemer)
  • Vincent Geerling
  • Niels Feddema
  • Douwe Feddema
  • André van Haag
  • Jan-Jurjen Timmer (namens SV Bedum)

Niels Feddema en Douwe Feddema zijn vanaf het eerste moment betrokken bij het project. Zij zijn vanwege hun kennis van bouwprojectmanagement gevraagd voor de werkgroep en hebben vanuit hun expertise diverse onbezoldigde werkzaamheden verricht in de planvorming tot nu toe.

Niels Feddema is architect bij Feddema Architect (www.fedd.nl)

Douwe Feddema is bouwkundige bij Adviesburo Van der Plas (www.vd-plas.nl)

Vanaf begin 2020 is SV Bedum actief betrokken bij de verdere planvorming.

 

Stichting Ontwikkeling MFA Bedum

Vanuit de werkgroep is in april 2018 Stichting Ontwikkeling MFA Bedum opgericht.

De stichting heeft ten doel: 
a. het ontwikkelen van een multifunctionele accommodatie in Bedum;
b. het verbeteren van de leefbaarheid van Bedum;
c. het versterken van de cohesie tussen de bewoners van Bedum door verbindingen te leggen met en tussen maatschappelijke initiatieven en organisaties in Bedum;
d. het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

 

Het bestuur van Stichting Ontwikkeling MFA Bedum bestaat uit:

  • Gert Jan Hageman (voorzitter)
  • André van Haag (penningmeester)
  • Vincent Geerling (secretaris)

 

Klik hier om in contact te komen met Stichting Ontwikkeling MFA Bedum.